เมื่อ “เงินดิจิทัล” เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อแรงงานและผู้ว่าจ้างแบบไร้พรมแดนบนแพลตฟอร์ม HR TECH

นับวัน “คริปโตเคอร์เรนซี” ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากยิ่งขึ้น ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี “บล็อกเชน” ที่หลายอุตสาหกรรมได้นำไปประยุกต์ใช้ ส่งผลการเชื่อมต่อโลกปัจจุบันเข้ากันกับโลกของคริปโตและบล็อกเชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวงการแรกๆที่นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้คือ ธุรกิจด้านการเงินและการลงทุน

จนปัจจุบันนี้ที่คริบโตเคอร์เรนซีมีความแพร่หลายมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากธุรกิจด้านการเงินแล้ว ยังถูกนำไปใช้งานทั้งในแวดวงศิลปะ เกม บันเทิง ฯลฯ จนถึงขนาดที่กำลังเชื่อมโยงโลกแห่งความเป็นจริงและโลกดิจิทัล เข้าด้วยกัน หรือที่เรียกกันว่า ‘Metaverse’

อีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตาและกำลังพัฒนาสู่โลกของคริปโตและบล็อกเชนอย่างรวดเร็วในปัจจุบันก็คือ ‘การจ้างงาน’ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น จากทั้งฝั่งของแรงงานและผู้ว่าจ้าง ด้วยเพราะเทคโนโลยีและกระบวนการที่ทันสมัยของ ‘บล็อกเชน’ นั้น ลดข้อจำกัด และอุปสรรคต่างๆ ที่ธุรกิจการจ้างงานในโลกเดิมต้องเผชิญ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม พร้อมให้ข้อมูลและแสดงรายละเอียดได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้ ‘บล็อกเชน’ ในการตรวจสอบประวัติแรงงานและผู้ว่าจ้าง ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการค้นหาประวัติ ไร้ข้อจำกัดด้านพรมแดน ไม่ว่าแรงงานและผู้ว่าจ้างจะอยู่คนละมุมโลกก็ตาม หมดปัญหาในเรื่องการถูกเอาเปรียบโดยผู้ว่าจ้างในด้านต่างๆ เปิดช่องทางใหม่ด้วยการรับค่าจ้างเป็นคริปโตเคอร์เรนซี และยังช่วยยกระดับการจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงการให้บริการด้านการดูแลผลประโยชน์ หลักทรัพย์ และข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ด้วยธรรมชาติของคริปโตเคอร์เรนซีที่ไร้พรมแดน ลดข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์ รวมถึงข้อจำกัดของรัฐบาลของแต่ละประเทศ ทำให้การจ้างงานที่แม้อยู่คนละซีกโลกก็สามารถทำได้อย่างราบรื่นยิ่งกว่าการใช้สกุลเงินแบบปกติเสียอีก เพราะอุปสรรคสำคัญของการจ้างงานข้ามประเทศคือเรื่องของ อัตราแลกเปลี่ยน ภาษี ค่าธรรมเนียมการโอน

โดยปกติแล้ว นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างด้วยสกุลเงินของประเทศนั้นๆ อาจเป็นประเทศของผู้ว่าจ้าง หรือประเทศของแรงงาน และอีกหนึ่งทางเลือกคือ การใช้เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งขั้นตอนการจ่ายค่าจ้างด้วยวิธีนี้ค่อนข้างยุ่งยาก ทั้งการที่ต้องแปลงสกุลเงินให้เป็นของประเทศตนเอง และต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับตัวกลางอีกหลายต่อ ทั้งค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน และค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามพรมแดน ทำให้แทนที่เม็ดเงินจะเข้าสู่แรงงานโดยตรง กลับต้องถูกหักไปสู่ตัวกลางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แต่ด้วยเทคโนโลยีของบล็อกเชนและคริปโตเคอร์เรนซี จะทำให้แรงงานได้รับค่าจ้างและสัญญาจ้างที่เป็นธรรมมากขึ้น รวมไปถึงในขณะนี้แรงงานก็สามารถทำงานได้มากขึ้นในขณะนี้ขั้นตอนการทำธุรกรรมน้อยลง ทำให้บริษัทอย่าง GetLinks สามารถขับเคลื่อนทางด้านการเงินและการศึกษาสำหรับผู้คนจำนวนมากขึ้น ซึ่งเทรนด์ในปัจจุบันมองว่า ‘เงินดิจิทัล’ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งสามารถในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของสกุลเงินบางสกุล

แม้ว่าจะมีข้อดีมากมาย แต่ก็ยังมีบางหน่วยงานกำลังหาพยายามหาวิธีที่จะควบคุม คริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งกำลังกลายเป็นกระแสมากขึ้นในปัจจุบัน เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายระบุไว้ว่า ค่าตอบแทนนั้นจะต้องจ่ายด้วย “เงินสด หรือเครื่องมืออื่นๆ ตามที่ตกลงกัน และสามารถจ่ายได้และมีมูลค่าเท่าเทียมกัน” ซึ่งคริปโตเคอร์เรนซีเองก็ถือได้ว่าเข้าเกณฑ์ดังกล่าว แต่ด้วยสหรัฐฯ ยังมีกฎหมายของแต่ละรัฐแบ่งแยก จึงอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากทุกรัฐในประเทศ ขณะที่ในอีกหลายประเทศมีกฎหมายระบุให้จ่ายค่าตอบแทนด้วยสกุลเงินของประเทศของตนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม กระแสการจ่ายค่าตอบแทนด้วยคริปโตเคอร์เรนซีได้ขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างนายกเทศมนตรีเมือง ไมอามี ก็มีแผนที่จะรับการจ่ายเงินเดือนด้วยคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งคณะกรรมาธิการเมืองได้ให้ความเห็นชอบไปเป็นที่เรียบร้อย

ในประเทศไทย เราคงเห็นแนวโน้มหลายบริษัทเริ่มทดลองนำคริปโตมาใช้ในงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR) อย่างเช่น บมจ.บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป (BROOK) ได้ทดลองจ่ายโบนัสให้กับพนักงานด้วยเหรียญคริปโต และยังมีแผนปรับเปลี่ยนไปสู่การจ่ายเงินเดือนในอนาคต หรือกลุ่มเจมาร์ท (JMART) จัดแคมเปญ Employee Token Commission (ETC) โดยใช้โทเคน JFIN เป็น Incentive และ Employee Token Bonus (ETB) จ่ายโบนัสพิเศษให้พนักงานด้วย JFIN

การแข่งขันของแรงงานสูงกว่าที่เคย นายจ้างสมัยใหม่เริ่มเสนอการให้โบนัสในรูปแบบของ Crypto-Based เพื่อเป็นการดึงดูดและกระตุ้นความสนใจให้กับกลุ่มแรงงานที่มีความสามารถในระดับสูง ซึ่งเป็นเทรนด์ที่ประสบความสำเร็จและยังคงใช้ต่อไป นอกจากนี้ ลูกค้าบางรายยังใช้ประโยชน์จากสัญญาบล็อกเชนรูปแบบนี้สำหรับพนักงานหรือนำเสนอโปรแกรมในการแนะนำลูกค้าอีกด้วย ซึ่งช่วยให้สามารถทำธุรกรรมขนาดเล็กได้หลายล้านรายการพร้อมให้การดูแลและแสดงผลได้อย่างละเอียด

กระแสการจ่ายค่าตอบแทนด้วยคริปโตยังเป็นเรื่องใหม่มาก แพลตฟอร์มให้เลือกจึงมีไม่มากนัก และบางแพลตฟอร์มอาจยังไม่ตอบโจทย์การใช้งานบางอย่าง รวมถึงส่วนมากยังเป็นแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการจากต่างประเทศ ถึงแม้ว่าโลกของบล็อกเชนจะเป็นอะไรที่ไร้พรมแดนก็ตาม แต่ยังมีอุปสรรคหลายด้าน ทั้งด้านภาษา การบริการลูกค้า หรือการให้บริการของแพลตฟอร์มนั้นๆ จึงอาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับด้านกฎหมายในทุกประเทศทั่วโลก

สำหรับในประเทศไทย ‘GetLinks’ เป็นแพลตฟอร์มจับคู่หางานและค่าตอบแทนที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ว่าจ้างและแรงงาน เนื่องจากเป็นการสร้างโซลูชั่นฟินเทคในการให้บริการสำหรับแรงงานระดับสูงเพื่อช่วยให้ได้รับค่าตอบแทนที่มากขึ้นและใช้จ่ายได้อย่างคุ้มคุ่า พร้อมทั้งมีฟีเจอร์การจ่ายค่าตอบแทนด้วยโทเคนของแพลตฟอร์มเองในชื่อ ‘LINKS Token’ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งยังใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยยกระดับกระบวนการค้นหางานให้ง่ายยิ่งขึ้น และได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมยิ่งขึ้น

‘GetLinks’ ไม่ใด้เป็นเพียงแพลตฟอร์มสำหรับผู้ว่าจ้างและแรงงานเท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ใครก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายที่สุด เช่น การถือ หรือ Stake LINKS Token เพื่อรับค่าตอบแทนกลับไป รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของ GetLinks business ecosystem อีกทั่้ง LINKS ที่เพิ่งเปิดตัวแคมเปญกับลูกค้า “Eatigo” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจองร้านอาหารอันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ GetLinks ไม่ได้เป็นเพียงพันธมิตรด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับลูกค้าของเรา แต่เรายังช่วยเผยแพร่สินค้าในช่องทาง B2B B2C ของเราอีกด้วย และทางเราหวังว่าพันธมิตรและลูกค้าของเราจะได้ประโยชน์สูงสุด โดยเรามีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนให้ภารกิจของทุกท่านเป็นจริง ทลายข้อจำกัดแบบเดิมๆ

ดังนั้น จึงเป็นการเปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันอุตสาหกรรมการหางานและอุตสาหกรรมบล็อกเชนให้ก้าวไปข้างหน้า โดย ‘GetLinks’ เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการจากหลากหลายผู้ให้บริการเท่านั้น ซึ่งไม่ว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มใดก็ถือเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโลกไปสู่ยุคใหม่ที่โลกทั้งใบเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โลกที่ไร้ซึ่งปัญหาเดิมๆ ที่คอยสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้คน

การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการยกระดับการสรรหาและจับคู่แรงงานที่เหมาะสมกับงานยังเป็นเรื่องที่ใหม่มากในประเทศไทย อย่างไรก็ตามเราได้เห็นถึงความก้าวหน้าของบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยที่ได้ทดลองใช้เทคโนโลยีนี้และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี คนทำงานส่วนใหญ่ยังคงพอใจกับธรรมเนียมเก่าๆในการหางาน การยื่นเรซูเม่แล้วรอการตอบกลับอย่างมีความหวัง แม้แต่ GetLinks ก็ยังใช้วิธีนี้ในการจ้างงานอยู่ อย่างไรก็ตามพวกเราก็รู้สึกยินดีที่ได้เห็นความพยายามของบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆ เช่น GetLinks ที่นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาแทนที่และยกระดับธรรมเนียมการทำงานแบบเดิม เทคโนโลยีบล็อกเชนกลายมาเป็นเทคโนโลยีหลักในโลกของ HR กล่าวคือ ขั้นตอนการทำงาน และ การบริหารจัดการเงินให้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น ในกรณีที่มีคนจำนวนมาก ทั้งสองสิ่งนี้ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกในการฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งระบบในภาพรวมอย่างมีนัยยะสำคัญ

เทคโนโลยีบล็อกเชน เข้ามาเป็นส่วนนึงในชีวิตของเรามากขึ้นทุกขณะ แม้ในวันนี้หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชินก็ตาม ในขณะเดียวกัน GetLinks ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพสัญชาติไทย หนึ่งในกลุ่มผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชียที่มาแรงอยู่ในขณะนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะเปลี่ยนมิติของกระบวนการบริหารจัดการ การจ้างงาน และขั้นตอนต่างๆ ของ HR ได้อย่างเป็นระบบ ระเบียบ ทันสมัย และเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มธุรกิจดังกล่าวมากยิ่งขึ้น วันนี้ที่นี่ด้วยการก้าวไปอีกขั้นก่อนใครกับการเปิดโลกใหม่ พร้อมสัมผัสศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชนวันนี้กับ GetLinks

อ่านได้ที่ Wealthy Thai เเละ Siamrath ได้เช่นกัน

ค้นหาเเละสมัครงานได้ที่ Job Opportunities in Thailand | Getlinks

1 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x