Vuong pham

Một lập trình viên front-end giỏi là người linh hoạt, ham học hỏi, mong muốn chia sẻ và có cách tiếp cận thực tế với bối cảnh luôn thay đổi của nghành này