รายงานการสำรวจฐานเงินเดือนล่าสุดจาก GetLinks ที่จะนำทางคุณท่องจักรวาลแห่งเทคโนโลยี

เพิ่มศักยภาพให้ผู้ที่กำลังหางานในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19

ช่วยให้ผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

นำเสนอข้อมูลเชิงลึก เพื่อช่วยในการตัดสินใจจ้างงาน สำหรับองค์กรแถบ SEA

เพิ่มศักยภาพให้ผู้ที่กำลังหางานในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19

ช่วยให้ผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

นำเสนอข้อมูลเชิงลึก เพื่อช่วยในการตัดสินใจจ้างงาน สำหรับองค์กรแถบ SEA

ภาพรวม:

แรงงานในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับว่าเป็นหนึ่งในแหล่งแรงงานที่มี คุณภาพมากที่สุดของโลก…

การเติบโต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งในงานที่เติบโตเร็วที่สุดและเป็นที่ต้องการของโลก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การผสมผสานระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของ SMEs และการเริ่มต้นที่กำลังเติบโตทำให้ความต้องการทักษะคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วิศวกรซอฟต์แวร์มีเงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึงสองเท่า

การทำงานในโลกอนาคต

โควิด-19 นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ ที่ทำให้องค์กรต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องปรับตัวอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการบริหารองค์กรและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี

กว่า 48% ของคนทำงาน ต้องการที่จะทำงานในรูปแบบรีโมท (Remote Work) ในช่วงแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยเทรนการทำงานที่ปรับตัวแบบนี้ หลายบริษัทจึงต้องการคนที่มีความรับผิดชอบและมีทักษะในการทำงานเป็นทีมที่ค่อนข้างสูง

ความได้เปรียบทางภาษาอังกฤษ

ความถนัดทางด้านภาษาถือเป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบที่สามารถชี้วัดความสามารถในการทำงานในยุคปัจจุบันได้ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ สำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและอื่นๆ

คนที่สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่อง เพิ่มโอกาสในการรับเงินต่อชั่วโมงที่มากกว่าคนไม่ได้เลยถึง 20%

ความได้เปรียบทางภาษาอังกฤษ

ความถนัดทางด้านภาษาถือเป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบที่สามารถชี้วัดความสามารถในการทำงานในยุคปัจจุบันได้ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ สำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและอื่นๆ

คนที่สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่อง เพิ่มโอกาสในการรับเงินต่อชั่วโมงที่มากกว่าคนไม่ได้เลยถึง 20%

สถิติล่าสุดของวงการโปรแกรมมิ่งทั่วโลก

ทำความรู้จักตัวเอง!

ว่าสถานที่ไหนที่คุณจะสร้างรายได้มากที่สุด และสกิลไหนที่ทำให้คุณไปถึงที่นั่น

ผ่าน GetLinks Salary Report ได้แล้วที่นี่