Adam Sharpe

การทำการบ้านก่อนมาสัมภาษณ์ไม่ใช่แค่การหาว่าบริษัทนั้นๆทำอะไร แต่รวมถึงการหาว่าบริษัทนั้นอยู่เพื่ออะไรเป้าหมายระยะยาวของบริษัทคืออะไร และ อะไรที่เป็นสิ่งที่มีค่าของบริษัทนั้นๆ และสิ่งสุดท้ายคือการหาช่องว่างระว่างสิ่งที่บริษัทพูด บริษัทเชื่อ และสิ่งที่บริษัทได้กระทำจริงๆ

ถ้าคุณมีแผนที่จะทำงานที่ไหน เหนือสิ่งอื่นใด เหนือกว่าสิ่งตอบแทน หรือสถานะ คุณต้องมั่นใจว่าเป้าหมายของคุณและเป้าหมายของบริษัทนั้นไปในทิศทางเดียวกัน สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงจูงใจชั้นดีในการทำงาน ดังนั้น คุณควรถามตัวเองว่าบริษัทนี้เหมาะกับตัวคุณรึไม่