Huynh Phan

Một kỹ sư QA phải có khả năng chú ý đến các chi tiết và có thể giải quyết vấn đề. Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân và khả năng phối hợp với các bộ phận khác cũng được yêu cầu ở vị trí này. Bên cạnh đó, việc giữ cho các kỹ năng của bạn được cập nhật là vô cùng quan trọng đối với những người trong ngành công nghệ – nơi những thay đổi nhanh chóng tác động tới công việc.