Majid Herciandy Nugraha Putra

คุณต้องรู้จักที่จะไม่ให้ความวิตกกังวลของคุณนั้นมีมากเกินไป ทั้งนี้ก็เพื่อควบคุมระดับความเครียด และทุกครั้งก่อนสัมภาษณ์ คุณควรที่จะทำการบ้านเกี่ยวกับบริษัทและธุรกิจนั้นๆก่อนเสมอ การเตรียมคำถามเกี่ยวกับบริษัทนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี ระหว่างการสัมภาษณ์คุณควรที่จะมีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวคุณรู้ และตรงไปตรงมาสำหรับจุดอ่อนของตัวคุณเองเสมอ การไม่รู้อะไรสักอย่างถือเป็นเรื่องปกติ แต่คุณต้องพยายามโชว์ให้เห็นถึงความพยายามที่จะเรียนรู้ และสิ่งสุดท้าย พยายามมีส่วนร่วมกับบทสนทนา เพราะการสัมภาษณ์ไม่ใช่แค่การตอบคำถามเพียงอย่างเดียว