GetLinks จับมือ ดีป้า และมหาวิทยาลัยชั้นนำ เปิดตัวแคมเปญ “หางานให้น้อง”

เปิดประตูสู่โอกาสงานสาขาเทคและไอทีให้กับบัณฑิตจบใหม่ปูทางสู่แรงงานคุณภาพด้านเทคโนโลยี

กรุงเทพฯ, 9 มีนาคม 2565GetLinks (เก็ทลิงส์) ผู้นำแพลตฟอร์ม HR Tech แหล่งรวมงานและบุคลากรคุณภาพสายเทคโนโลยีและไอทีในภูมิภาคเอเชีย ร่วมกับ ดีป้า และบริษัทเทคชั้นนำในไทยอีกมากมาย อาทิ Future Skill พร้อมด้วย 6 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดตัวแคมเปญ   “หางานให้น้อง” ซึ่งถือเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญที่จะเปิดประตูสู่โอกาสการทำงานในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบัณฑิตจบใหม่ทั่วประเทศ และ GetLinks ยังได้จัดกิจกรรมให้รุ่นพี่จากองค์กรและสตาร์ทอัพชั้นนำ 20 คนที่จบการศึกษาจาก 6 มหาวิทยาลัยชั้นนำ มาแบ่งปันประสบการณ์และมอบความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่บัณฑิตจบใหม่เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการหางานที่ตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตในอนาคต

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า “การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนดิจิทัลเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของ ดีป้า เพื่อผลักดันกำลังคนดิจิทัลที่มีความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ จากข้อมูลจำนวนผู้ว่างงานในไตรมาส 4 ปี 2564 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีจำนวนผู้ว่างงานกว่า 6.3 แสนคน โดยแบ่งเป็นผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน 3.8 แสนคน และผู้ว่างงานที่เป็นแรงงานจบใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานกว่า 2.5 แสนคน หากแบ่งกลุ่มแรงงานใหม่นี้ก็ยังพบว่าเป็นผู้จบในระดับอุดมศึกษากว่า 1.2 แสนคน ดีป้า และพันธมิตรจึงเล็งเห็นที่จะสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ในสาขา IT ไม่เกิน 2 ปี อีกทั้งยังคำนึงถึงผลกระทบด้านการจ้างงานของผู้ประกอบการดิจิทัลในสภาวะเศรษฐกิจช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำให้เกิดการขาดแคลนตำแหน่งงานสายดิจิทัล และเกิดปัญหาการว่างงานเพิ่มมากขึ้น”

โดยในปี 2565 ดีป้า พร้อมเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ภายใต้โครงการรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงานสำหรับนักศึกษา/ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยเป็นการสมทบการจ่ายเงินเดือน 50% ระยะเวลาสูงสุด 12 เดือนของการจ้างงานนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา และ/หรือที่สำเร็จการศึกษาในสาขา IT ไม่เกิน 2 ปีในตำแหน่งงานสายดิจิทัล เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการทำงานสายดิจิทัลให้กับนักศึกษาหรือแรงงานใหม่ และลดความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการในสภาวะเศรษฐกิจช่วง COVID-19 รวมถึงเป็นการสร้างแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างการแข่งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทยอีกด้วย

ขณะที่ นายพิชญ ศรีฟ้า ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีบริษัท GetLinks กล่าวว่า GetLinks ในฐานะแพลตฟอร์ม HR Tech แหล่งรวมงานและบุคลากรคุณภาพสายเทคโนโลยีและไอทีชั้นนำในเอเชีย ที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสให้กับบุคลากรในสายงานเทคโนโลยีและไอที รวมถึงการส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ได้ค้นพบบุคลากรที่มีศักยภาพ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับทาง ดีป้า และมหาวิทยาลัยชั้นนำในการเปิดตัวแคมเปญ       “หางานให้น้อง” ในครั้งนี้ โดย GetLinks ที่นอกจากจะมีเครือข่ายองค์กรพันธมิตรชั้นนำทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียที่จะเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสงานให้กับบัณฑิตจบใหม่แล้ว เรายังเป็นผู้นำด้าน HR Tech ที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีในการจับคู่ผู้สมัครกับงานที่ตรงกับคุณสมบัติและความสนใจ หรือที่เรียกว่า AI Job-matching รวมถึงการเป็นแพลตฟอร์ม HR Tech ที่ได้มีการนำร่องเปิดตัวเทคโนโลยีบล็อกเชนและโทเค็น เพื่อใช้สำหรับการจ้างงานด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่เริ่มมีการอนุมัติใช้แล้วในหลายประเทศทั่วโลก”

         สำหรับแคมเปญ “หางานให้น้อง” จะเป็นแคมเปญที่จะสนับสนุนและสร้างโอกาสให้บัณฑิตจบใหม่ในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลได้มีโอกาสหางานที่ตรงกับสายงานที่ศึกษามา อาทิ การเขียนโปรแกรมขั้นสูง (Advance Programming)  เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เทคโนโลยีโลกเสมือน (Augmented Reality: AR) เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing) เทคโนโลยีการปกป้องระบบเครือข่าย (Cyber Security) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และอีกมากมาย รวมทั้งหมดกว่า 50 ตำแหน่ง โดยมีเป้าหมายในการเข้าถึงบริษัทชั้นนำมากกว่า 20 แห่งซึ่งบริษัทระดับแนวหน้าชั้นนำของไทย ทั้งธุรกิจไอที อีคอมเมิร์ช พลังงาน ธุรกิจการเงินการธนาคาร ซึ่งปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการนี้ 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 300 คน

นอกจากนี้ ดีป้า จะร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีดิจิทัลในการคัดสรรผู้ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนตามมาตรการ “depa Digital Scholarship Fund” รวมทั้งสิ้น 20 ราย ในรูปแบบ Matching Salary ระยะเวลา 12 เดือน

          สำหรับความพิเศษของแคมเปญ “หางานให้น้อง” นอกเหนือจากการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับบัณฑิตจบใหม่แล้ว  ยังมีงานอีเว้นท์ออนไลน์ “Online Job Fest” ที่มาพร้อมหลากหลายฟังก์ชันที่ตอบโจทย์และทันสมัย เพื่อตอบรับกับความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้หางานและฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้มีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรงอย่างง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งภายในกิจกรรมจะได้เข้าชมการสัมภาษณ์จากสตาร์ทอัพชั้นนำและกูรูที่มากประสบการณ์ในโลกสตาร์ทอัพที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมมอบองค์ความรู้ด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดสด (Streaming Channel) ในขณะเดียวกัน GetLinks ยังร่วมมือกับ FutureSkill ในฐานะพันธมิตรในการจัด “Career Classroom” ซึ่งสนับสนุนผู้สมัครพัฒนาศักยภาพได้ด้วยตัวเองผ่านวิดีโอ และยังร่วมมือกับทรู ดิจิทัล พาร์ค ในฐานะพันธมิตรที่ให้พื้นที่ร่วมทำงานฟรีแก่นักเรียนที่ได้สร้างโปรไฟล์บนแพลตฟอร์ม GetLinks

รวมถึงกิจกรรมสตรีมมิ่งให้ความรู้การแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่ในสายงานด้านเทคโนโลยีจากบริษัท    ชั้นนำต่างๆ และกิจกรรม “Offline University Tour” ที่จะพาตัวแทนองค์กรชั้นนำของไทยไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับทีม HR ของบริษัทในฝันและได้รู้แนวทางการเตรียมตัวก่อนที่จะมาสมัครงาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้องค์กรชั้นนำได้พบกับผู้สมัครงานที่เป็นนักศึกษาคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะค้นพบทาเลนท์ที่ตามหาอีกด้วย

          ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจทั้งองค์กร มหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตจบใหม่ สามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อร่วมแคมเปญ “หางานให้น้อง”  ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ https://unicampaigns.getlinks.com

ค้นหาเเละสมัครงานได้ที่ Job Opportunities in Thailand | Getlinks

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x