Tan Pham

Các lập trình viên front-end thường thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các giai đoạn tạo giao diện phần mềm và quản lý các tương tác với người dùng. Vì vậy, tôi tin rằng một nhà phát triển front-end giỏi phải biết cách kết nối trải nghiệm người dùng với mục tiêu kinh doanh trong khi đóng bất kỳ gián đoạn nào có thể ngăn chặn luồng người dùng toàn diện