Shiori Michelle Matsuyama

GetLinks เป็นพาร์ทเนอร์ในการเติบโตของบริษัทเราตั้งแต่มีพนักงาน 2 คน จน 260 คนในตอนนี้ ภายในเวลา 20 เดือน GetLinks ให้ผู้สมัครงานที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีให้เหมาะกับองค์กรของเรา