“แรงงาน” “เจ้านาย” “ทรัพยากรบุคคล” คำเหล่านี้กำลังกลายเป็นอดีต

อนาคต

เราไม่สามารถจินตนาการอนาคตโดยไม่นึกถึงเทคโนโลยีได้

การทำงานก็เช่นกัน ในศตวรรษที่ 17 กลุ่มแรงงานทอผ้าในอังกฤษก่อตั้งกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Luddites เพื่อตระเวณทำลายเครื่องจักรทอผ้าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงการใช้เครื่องจักรแทนที่แรงงานที่ต้องการรายได้ ปัจจุบันนักวิชาการเรียกการเคลื่อนไหวนี้ Luddite Fallacy อันหมายถึงการศูนย์เสียงานอันเกิดจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรค่อยๆ เปลี่ยนไป จากในอดีตที่เครื่องจักรถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงของมนุษย์ เป็นบ่าวใหักับนาย แต่ในยุคดิจิตอลนี้อีกไม่ช้า เครื่องจักรจะพัฒนาขึ้นมาแทนที่ “แรงงาน” ของมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ

อย่างไรก็ตามการแทนที่ของเครื่องจักรก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายแต่เพียงอย่างเดียว งานที่มนุษย์ยังต้องใช้มนุษย์นั้นกลายเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถสูงขึ้น ความต้องการจ้างงานในสายงานเทคโนโลยีจึงสูงขึ้น ปัจจุบันงานในสายเทคโนโลยีเป็นงานที่รายได้ดีที่สุด และมีการเติบโตในอาชีพสูง คำว่า “งาน” จึงกลายเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความรู้และทักษะหลากหลายขึ้นเรื่อยๆ คำว่า “แรงงาน” “เจ้านาย” หรือ “ทรัพยากรบุคคล” แบบที่เราได้ยินกัน จึงค่อยๆ กลายเป็นคำที่ใช้ในอดีตที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดแบบยุคอุตสาหกรรม ที่ใช้มนุษย์ทำงานเช่นเครื่องจักรแบบเมื่อร้อยปีก่อน

เพื่อการปรับตัวเพื่อก้าวสู่อนาคต การพัฒนาและปรับเปลี่ยนด้านการศึกษาจะต้องพัฒนาตามให้ทัน การงานและการสร้างทักษะควรควบรวมเป็นเนื้อเดียวกัน ฝ่ายบุคลากรนอกจากจะเป็นผู้จ้างงานแล้วยังต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของผู้ทำงาน ผู้ทำงานหน้าใหม่ต้องมีพื้นที่ในการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิด เพิ่มทักษะ และโอกาสในการพบกับผู้ว่าจ้างในอนาคตได้

การปรับตัวเพื่อตอบรับการสูญเสียงานจากเครื่องจักรจึงเริ่มขึ้น GetLinks เองก็มีสิ่งที่เรียกว่า Adaptive Talent Community (ATC) หรือคอมมูนิตี้ของการปรับตัว ที่เราใช้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยี โดยม่ีหลัก 5 อย่างดังนี้

1. การหางานที่เหมาะสม

เชื่อมต่อผู้มีความสามารถทางเทคโนโลยีเข้ากับโอกาสงานที่ดีที่สุด เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับภาคส่วนเทคโนโลยีของภูมิภาคเอเชียที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

2. การฝึกทักษะ

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายเทคโนโลยีของเอเชียผ่านการพัฒนาทักษะ โดยเฉพาะในสายงานที่สำคัญและเป็นที่ต้องการของตลาด

3. การเคลื่อนย้ายงานในภูมิภาค

ผลักดันให้เกิดการเคลื่อนย้ายของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในระดับเอเชีย จากประเทศสู่ประเทศ โดยมีการไหลเวียนของบุคลากรที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

4. การเสริมสร้างสังคม

สร้างคอมมูนิตี้ของบุคลากรสายเทคโนโลยีใน 11 ตลาดในเอเชีย โดยร่วมมือกับหลายฝ่ายที่มีบทบาทในการสนับสนุนการเติบโตของเทคโนโลยี เช่น หน่วยงานรัฐ มหาวิทยาลัย พาร์ทเนอร์ นักลงทุน และบริษัทภาคเอกชนต่างๆ

 

 

 

เริ่มออกแบบอาชีพของคุณตั้งแต่วันนี้เลย

อย่ามัวแต่รอให้โอกาสเข้ามาหา คุณสามารถเข้าหาโอกาสดีๆ ได้ด้วยตัวเอง! เราพร้อมช่วยเหลือในก้าวแรกบนหนทางสู่การผจญภัยในอนาคตของคุณ มาออกตามหาโอกาสทางอาชีพใหม่ๆ บนความก้าวหน้าและนวัตกรรมที่ทันสมัย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ GetLinks ตั้งแต่วันนี้เลย!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x